tu vi tuoi ty

Xem Tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng 2016

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI KỶ TỴ28 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 06/2 1989 đến 26/1 1990)Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạngMạng: Đại lâm Mộc (Cây... Read more »
tu vi tuoi ty

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI KỶ TỴ28 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 06/2 1989 đến 26/1 1990)Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạngMẠNG : Đại lâm Mộc (Cây rừng... Read more »
tu vi tuoi dinh ty nam mang

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Đinh Tỵ nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI ĐINH TỴ40 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 18/2 1977 đến 06/2 1978)Tướng tinh: Chim Cú, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú QuýMẠNG : Sa trung Thổ (Đất pha... Read more »
tuoi dinh ty nu mang

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI ĐINH TỴ40 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 18/2 1977 đến 06/2 1978)Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quýMẠNG: Sa trung Thổ( Đất pha... Read more »
tu vi tuoi at ty nam mang

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Ất Tỵ nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI ẤT TỴ52 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 01/2 1965 đến 20/1 1966)Tướng tinh: Con Trâu, Con dòng: Xích Đế, Tân khổMẠNG : Phúc đăng Hỏa (Lửa... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Ất Tỵ nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI ẤT TỴ52 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 01/2 1965 đến 20/1 1966)Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổMẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn)SAO:... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Quý Tỵ nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI QUÝ TỴ64 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 14/2 1953 đến 02/2 1954)Tướng tinh: Con Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạngMẠNG : Trường Lưu Thủy (Nước... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Quý Tỵ nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI QUÝ TỴ64 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 14/2 1953 đến 02/2 1954)Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng.MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Tân Tỵ nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI TÂN TỴ76 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 27/1 1941 đến 14/2 1942)Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạngMẠNG : Bạch lạp Kim (Vàng... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Tân Tỵ nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI TÂN TỴ76 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 27/1 1941 đến 14/2 1942)Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạngMẠNG: Bạch lạp Kim (... Read more »