tử vi các tháng trong năm 2016 tuổi thìn

I. Tử vi các tháng trong 2016 về tài lộc, sự nghiệp và tình yêu hôn nhân của người tuổi Thìn 1. Tài lộc của người tuổi Thìn trong năm Bính Thân... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Canh Thìn nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI CANH THÌN17 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 05/2 2000 đến 23/1 2001)Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạngMẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Canh Thìn nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI CANH THÌN17 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 05/2 2000 đến 23/1 2001)TƯỚNG TINH: Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, trường mạngMẠNG: Giang Hạ Thủy (Nước cuối... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Mậu Thìn nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI MẬU THÌN19 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 17/2 1988 đến 05/2 1989)Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạngMẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Mậu Thìn nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI MẬU THÌN19 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 17/2 1988 đến 05/2 1989)TƯỚNG TINH: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, trường mạngMẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Bính Thìn nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI BÍNH THÌN41 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31/1 1976 đến 17/2 1977)Tướng tinh: Con Chuột, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quýMạng: Sa trung Thổ (Đất... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Bính Thìn nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI BÍNH THÌN41 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 31/1 1976 đến 17/2 1977)TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quýMẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Giáp Thìn nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI GIÁP THÌN53 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 13/2 1964 đến 31/1 1965)Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng: Xích Đế, Tân KhổMẠNG: Phúc Đăng Hỏa (lửa... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Giáp Thìn nữ mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI GIÁP THÌN53 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 13/2 1964 đến 31/1 1965)TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích Đế, Tân khổMẠNG: Phú đăng Hỏa (lửa... Read more »

Xem Tử vi trọn đời 2016 tuổi Nhâm Thìn nam mạng

TỬ VI TRỌN ĐỜI 2016 TUỔI NHÂM THÌN65 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 27/1 1952 đến 13/2 1953)Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạngMẠNG: Trường lưu Thủy (... Read more »