Tử vi trọn đời người tuổi dậu , tuổi gà

Tử vi trọn đời người tuổi dậu , tuổi gà I. một số nét chung người tuổi dậu, tuổi gà Tính cách: Về tính cách tuổi Dậu có tính cần cù, kiên... Read more »

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969- Nam mạng

TÂN DẬU – 1981 – NAM MẠNG SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung KHÔN. Trực CHẤP và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Khắc THIÊN... Read more »

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 – Nữ mạng

TÂN DẬU – 1969 – NỮ MẠNG SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Xương CON GÀ. Cầm... Read more »

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981- Nam mạng

TÂN DẬU – 1981 – NAM MẠNG SINH NĂM: từ 1921 tới 1981 và 2041 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MÃN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG... Read more »

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 – Nữ mạng

TÂN DẬU – 1981 – NỮ MẠNG SINH NĂM: từ 1921 tới 1981và 2041 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON... Read more »